Nơi lưu giữ những nét đẹp văn hóa làng

Nơi lưu giữ những nét đẹp văn hóa làng

Với mong muốn bảo tồn những ký ức, nét văn hóa đẹp của quê hương mình, những năm gần đây, người dân Yên Mỹ...
'Bảo tàng làng' - Nơi lưu giữ ký ức của người dân xã Yên Mỹ

'Bảo tàng làng' - Nơi lưu giữ ký ức của người dân xã Yên Mỹ