Tranh Việt xuất hiện ngày càng nhiều trên các sàn đấu giá quốc tế

Tranh Việt xuất hiện ngày càng nhiều trên các sàn đấu giá quốc tế

Sự tăng giá của tranh Việt trên sàn đấu giá quốc tế hay thị trường trong nước đều minh chứng cho sự chuyển...
Tranh Việt chuyển mình tích cực

Tranh Việt chuyển mình tích cực

Triển lãm tranh của danh họa Mai Trung Thứ tại Pháp

Triển lãm tranh của danh họa Mai Trung Thứ tại Pháp

Triển lãm 140 tác phẩm của danh họa Mai Trung Thứ

Triển lãm 140 tác phẩm của danh họa Mai Trung Thứ

Triển lãm các tác phẩm chưa từng ra mắt của danh họa Mai Trung Thứ

Triển lãm các tác phẩm chưa từng ra mắt của danh họa Mai Trung Thứ

Triển lãm 140 tác phẩm của danh họa Mai Trung Thứ tại Pháp

Triển lãm 140 tác phẩm của danh họa Mai Trung Thứ tại Pháp

Triển lãm 140 tác phẩm của danh họa Mai Trung Thứ tại Pháp

Triển lãm 140 tác phẩm của danh họa Mai Trung Thứ tại Pháp

Mai Trung Thứ - Bậc kỳ tài tranh lụa

Nàng 'Mona Lisa Việt' của Mai Trung Thứ sắp lên sàn đấu giá

Nàng 'Mona Lisa Việt' của Mai Trung Thứ sắp lên sàn đấu giá

Hội họa Việt và bài toán giữ giá

Hội họa Việt và bài toán giữ giá

Để tranh Việt vươn tầm

Để tranh Việt vươn tầm

Hội họa Việt và bài toán giữ giá

Hội họa Việt và bài toán giữ giá

Tác phẩm 'Chân dung Madam Phương' được đấu giá kỷ lục 3,1 triệu USD.

Tác phẩm 'Chân dung Madam Phương' được đấu giá kỷ lục 3,1 triệu USD.

Tranh Việt lập kỷ lục trên sàn đấu giá quốc tế

Tranh Việt lập kỷ lục trên sàn đấu giá quốc tế

Họa sĩ Mai Trung Thứ: Một tâm hồn Việt

Họa sĩ Mai Trung Thứ: Một tâm hồn Việt

Madam Phương là ai? Tại sao bức Chân dung Madam Phương phá kỷ lục giá cao nhất?

Tranh 'Chân dung Madam Phương' giá 72 tỷ: 'Sao lại kêu đắt?'

Tranh 'Chân dung Madam Phương' giá 72 tỷ: 'Sao lại kêu đắt?'

Tranh 'Chân dung cô Phương' giá 3,1 triệu USD đặc biệt thế nào?

Tranh 'Chân dung cô Phương' giá 3,1 triệu USD đặc biệt thế nào?

Những bức tranh của họa sĩ Việt Nam được 'gõ búa' triệu đô trên sàn đấu giá quốc tế

Những bức tranh của họa sĩ Việt Nam được 'gõ búa' triệu đô trên sàn đấu giá quốc tế

Ngắm những bức tranh Việt trị giá hàng triệu USD

Ngắm những bức tranh Việt trị giá hàng triệu USD

Chiêm ngưỡng những bức tranh cán mốc triệu USD của họa sĩ Việt

Chiêm ngưỡng những bức tranh cán mốc triệu USD của họa sĩ Việt

Tranh 'Chân dung Madam Phương' đạt kỷ lục đấu giá 3,1 triệu USD

Tranh 'Chân dung Madam Phương' đạt kỷ lục đấu giá 3,1 triệu USD

'Chân dung madam Phương' qua mặt bức khỏa thân của Lê Phổ, xác lập kỷ lục trên sàn quốc tế

'Chân dung madam Phương' qua mặt bức khỏa thân của Lê Phổ, xác lập kỷ lục trên sàn quốc tế

Bức họa 'Portrait de Mademoiselle Phuong' giá 3,1 triệu USD có gì đặc biệt?

Bức họa 'Portrait de Mademoiselle Phuong' giá 3,1 triệu USD có gì đặc biệt?