Loài cá ở Quảng Nam biết bay trên mặt nước

Loài cá ở Quảng Nam biết bay trên mặt nước

Quảng Nam được biết đến là địa phương có nhiều điểm du lịch lý tưởng, hấp dẫn, ẩm thực phong phú, trong đó...