Mang tiếng nói chính đáng của cử tri đến các cấp, ngành xem xét giải quyết

Mang tiếng nói chính đáng của cử tri đến các cấp, ngành xem xét giải quyết

Ngày 11/5, tại phường Phú Diễn, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ quận Bắc Từ Liêm đã tổ chức hội nghị tiếp xúc...
Cử tri - lớp sàng lọc tốt nhất lời hứa của ứng cử viên

Cử tri - lớp sàng lọc tốt nhất lời hứa của ứng cử viên

Nguyên ĐBQH Lê Như Tiến: 'Đừng hứa suông, không dùng vật chất dụ dỗ cử tri'

Nguyên ĐBQH Lê Như Tiến: 'Đừng hứa suông, không dùng vật chất dụ dỗ cử tri'

Chương trình hành động của ứng cử viên: Lời hứa và hành động

Chương trình hành động của ứng cử viên: Lời hứa và hành động

Mặt trận sẽ có ý kiến để những ứng cử viên điều chỉnh lời hứa

Mặt trận sẽ có ý kiến để những ứng cử viên điều chỉnh lời hứa

Chỉ khi hiểu rõ ứng cử viên, cử tri mới lựa chọn đúng

Chỉ khi hiểu rõ ứng cử viên, cử tri mới lựa chọn đúng

Người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tiếp xúc với cử tri Nhơn Trạch

Người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tiếp xúc với cử tri Nhơn Trạch

LỰA CHỌN ỨNG CỬ VIÊN NGOÀI ĐẢNG CÓ ĐỨC CÓ TÀI THAM GIA QUỐC HỘI

LỰA CHỌN ỨNG CỬ VIÊN NGOÀI ĐẢNG CÓ ĐỨC CÓ TÀI THAM GIA QUỐC HỘI

ĐBQH TIN TƯỞNG CÁC ỨNG VIÊN ĐƯỢC BẦU SẼ ĐÓNG GÓP TRÁCH NHIỆM, TÂM HUYẾT VÀO HOẠT ĐỘNG CỦA QUỐC HỘI

Bình Thuận: Các ứng cử viên đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri

Bình Thuận: Các ứng cử viên đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri

Hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử diễn ra dân chủ, công khai

Hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử diễn ra dân chủ, công khai

Cần xác định rõ tính đại diện của đại biểu ứng cử

Cần xác định rõ tính đại diện của đại biểu ứng cử

CỬ TRI HÀ TĨNH ĐẶT NIỀM TIN VÀO ỨNG CỬ VIÊN ĐBQH VÀ HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ MỚI

CỬ TRI HÀ TĨNH ĐẶT NIỀM TIN VÀO ỨNG CỬ VIÊN ĐBQH VÀ HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ MỚI

BẦU CỬ ĐBQH KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP: NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐẠI BIỂU QUA CÁC VÒNG HIỆP THƯƠNG

BẦU CỬ ĐBQH KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP: NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐẠI BIỂU QUA CÁC VÒNG HIỆP THƯƠNG

Ứng cử viên bắt đầu tiếp xúc cử tri vận động bầu cử

Ứng cử viên bắt đầu tiếp xúc cử tri vận động bầu cử

'Cử tri quan tâm nhất là đại biểu QH, HĐND sẽ giúp được gì cho dân, cho nước'

'Cử tri quan tâm nhất là đại biểu QH, HĐND sẽ giúp được gì cho dân, cho nước'

Đảm bảo dân chủ, công khai trong vận động bầu cử

Đảm bảo dân chủ, công khai trong vận động bầu cử

Chọn người vào cơ quan dân cử

Chọn người vào cơ quan dân cử

Dân chủ, minh bạch là nguyên tắc tối thượng trong bầu cử

Dân chủ, minh bạch là nguyên tắc tối thượng trong bầu cử

Cử tri thành phố Hồ Chí Minh dành nhiều kỳ vọng về đại biểu dân cử

Cử tri thành phố Hồ Chí Minh dành nhiều kỳ vọng về đại biểu dân cử

CỬ TRI VÀ NHÂN DÂN MONG MUỐN BẨU ĐƯỢC NHỮNG ĐẠI BIỂU THỰC SỰ XỨNG ĐÁNG

CỬ TRI VÀ NHÂN DÂN MONG MUỐN BẨU ĐƯỢC NHỮNG ĐẠI BIỂU THỰC SỰ XỨNG ĐÁNG

Bầu cử QH và HĐND: Tạo thuận lợi để ứng viên tiếp xúc cử tri

Bầu cử QH và HĐND: Tạo thuận lợi để ứng viên tiếp xúc cử tri

Hãy để cử tri vui vì chọn đúng mặt để 'gửi vàng'

Hãy để cử tri vui vì chọn đúng mặt để 'gửi vàng'

Mỗi lá phiếu là quyền lợi và trách nhiệm của cử tri

Mỗi lá phiếu là quyền lợi và trách nhiệm của cử tri

Chọn người xứng đáng làm đại biểu của dân

Chọn người xứng đáng làm đại biểu của dân

Xứng đáng là người đại biểu ưu tú của nhân dân!

Xứng đáng là người đại biểu ưu tú của nhân dân!

Hứa xây trường, làm đường là vận động không trong sáng

Hứa xây trường, làm đường là vận động không trong sáng

Vì dân - phẩm chất cao nhất của người đại biểu

Vì dân - phẩm chất cao nhất của người đại biểu