Cánh cửa mới cho nông sản, sữa và thịt đông lạnh Việt Nam để xuất khẩu vào Nga

Cánh cửa mới cho nông sản, sữa và thịt đông lạnh Việt Nam để xuất khẩu vào Nga

Hiện nay, quan hệ xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Nga đang được tạo điều kiện thúc đẩy mạnh mẽ, trong đó,...