ĐÀ NẴNG: ĐẢM BẢO AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM CHO HỌC SINH

ĐÀ NẴNG: ĐẢM BẢO AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM CHO HỌC SINH

Sau khi vụ việc 35 học sinh nhập viện do đồ chơi lạ, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng chỉ đạo các lực lượng liên...