Hà mã cư xử kỳ lạ trước đồng loại đã chết

Cảnh tượng này đã được ông Les Penfold, ghi lại ở khu vực cấm săn bắn Mjejane thuộc công viên quốc gia...