Clip: Chuột xạ hương bỏ mạng vì chính mùi hương của nó

Mùi hương đặc biệt mà con chuột tạo ra đã khiến bao công sức ngụy trang hang ổ của nó thành công cốc.