Camera giao thông: Lốp xe bất ngờ tung ra đường, văng trúng ô tô đi tới

Lốp xe rơi ra đường rồi văng trúng ôtô đang di chuyển hướng ngược lại, gây sự cố cho một ô tô khác.

Lốp xe rơi ra đường văng trúng ôtô đi tới