Bất động sản Bình Định: Thời cơ phát triển đô thị du lịch Hoài Nhơn

Bất động sản Bình Định: Thời cơ phát triển đô thị du lịch Hoài Nhơn

Trong những năm qua, với định hướng phát huy tiềm năng du lịch, Tx.Hoài Nhơn (Bình Định) đang dần trở thành...