Ngôi làng bỏ hoang gây ấn tượng ở Trung Quốc

Ngôi làng bỏ hoang gây ấn tượng ở Trung Quốc

Houtouwan đã bị bỏ hoang từ những năm 1990 nhưng đó không phải là điều khiến nó bị lãng quên mà càng trở...
Bộ ảnh tuyệt đẹp về những phế tích hoang hóa khắp hành tinh

Bộ ảnh tuyệt đẹp về những phế tích hoang hóa khắp hành tinh