Thí sinh địa phương gặp khó với quy định không tuyển nói ngọng

Thí sinh địa phương gặp khó với quy định không tuyển nói ngọng

Theo công bố dự thảo Đề án tuyển sinh năm 2021 của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, một số ngành sư phạm...
Không tuyển học sinh nói ngọng vào sư phạm

Không tuyển học sinh nói ngọng vào sư phạm