'Hương vị tình thân tập' 4: Thy có âm mưu mờ ám với Long?

'Hương vị tình thân tập' 4: Thy có âm mưu mờ ám với Long?

Bà Sa (mẹ của Thy) dặn dò con gái tìm mọi cách để thân thiết, gần gũi, có được tình cảm của Long.