Ứng dụng ẩn trên iPhone chuyên quét mã QR

Ứng dụng ẩn trên iPhone chuyên quét mã QR

Người dùng có thể dùng phím tắt trong Control Center hay Camera để quét. Tuy nhiên, ứng dụng Code Scanner...