Hai người đẹp quê đất Cảng đăng quang Hoa hậu Việt Nam là ai?

Hai người đẹp quê đất Cảng đăng quang Hoa hậu Việt Nam là ai?

Hai nhiệm kỳ liên tiếp, người đẹp Phạm Thị Mai Phương và Nguyễn Thị Huyền đăng quang Hoa hậu Việt Nam....
6 người đẹp ở Hà Nội từng đăng quang Hoa hậu Việt Nam

6 người đẹp ở Hà Nội từng đăng quang Hoa hậu Việt Nam