Clip: Cướp ngân hàng vật lộn với chiến lợi phẩm ở Ấn Độ

Mặc dù hết sức lộng hành, nhưng năm tên cướp ở Ấn Độ phải vật lộn chạy trốn vì chiến lợi phẩm nặng đến...