Huyện Thạch Thất nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới

Huyện Thạch Thất nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới

Sau 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, năm 2020, huyện Thạch Thất...
Huyện Thường Tín đạt chuẩn nông thôn mới

Huyện Thường Tín đạt chuẩn nông thôn mới

Tập trung nguồn lực đưa Thường Tín hướng tới chuẩn nông thôn mới nâng cao

Tập trung nguồn lực đưa Thường Tín hướng tới chuẩn nông thôn mới nâng cao

Huyện Thường Tín đạt chuẩn nông thôn mới

Huyện Thường Tín đạt chuẩn nông thôn mới

Huyện Thường Tín đón nhận danh hiệu đạt chuẩn Nông thôn mới

Huyện Thường Tín đón nhận danh hiệu đạt chuẩn Nông thôn mới

Huyện Thường Tín đón nhận danh hiệu đạt chuẩn nông thôn mới

Huyện Thường Tín đón nhận danh hiệu đạt chuẩn nông thôn mới

Hà Nội huy động hơn 9.441 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới

Hà Nội huy động hơn 9.441 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới

Hà Nội có 12/18 huyện, thị xã đạt chuẩn nông thôn mới

Hà Nội có 12/18 huyện, thị xã đạt chuẩn nông thôn mới

Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Thạch Thất – TP Hà Nội đạt chuẩn nông thôn mới

Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Thạch Thất – TP Hà Nội đạt chuẩn nông thôn mới

Huyện Thạch Thất đón nhận Bằng công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới

Huyện Thạch Thất đón nhận Bằng công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới

Hà Nội: Huyện Thạch Thất đón nhận danh hiệu đạt chuẩn nông thôn mới

Hà Nội: Huyện Thạch Thất đón nhận danh hiệu đạt chuẩn nông thôn mới

Hà Nội công nhận 11 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

Hà Nội công nhận 11 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

Hà Nội công nhận 11 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

Hà Nội công nhận 11 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

Hà Nội chấp thuận việc công bố các huyện Thường Tín và huyện Thạch Thất đạt chuẩn nông thôn mới

Hà Nội chấp thuận việc công bố các huyện Thường Tín và huyện Thạch Thất đạt chuẩn nông thôn mới

Hà Nội có thêm 11 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

Hà Nội có thêm 11 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao