Nhà hát Kịch Hà Nội cho hơn 30 diễn viên nghỉ việc vì... Covid-19

Nhà hát Kịch Hà Nội cho hơn 30 diễn viên nghỉ việc vì... Covid-19

NSND Trung Hiếu cho biết, lực lượng nòng cốt của Nhà hát Kịch Hà Nội-các nghệ sĩ trẻ đều là các diễn viên...