Nước nào nhiều thủ đô nhất thế giới?

Nước nào nhiều thủ đô nhất thế giới?

Không chỉ là quốc gia có nhiều thủ đô nhất thế giới, nước này còn có nhiều điểm du lịch hấp dẫn, thu hút...