Chiêm ngưỡng ngôi nhà du thuyền 5 tỷ của lão nông miền Tây

Chiêm ngưỡng ngôi nhà du thuyền 5 tỷ của lão nông miền Tây

Ngôi nhà du thuyền được xây dựng với tổng kinh phí gần 5 tỷ đồng trong thời gian gần 2 năm.