Điều chỉnh số lượng đại biểu được bầu ở đơn vị bầu cử số 9 HĐND tỉnh

Điều chỉnh số lượng đại biểu được bầu ở đơn vị bầu cử số 9 HĐND tỉnh

Ngày 19-4, Ủy ban bầu cử (UBBC) tỉnh Khánh Hòa ban hành Nghị quyết số 64/NQ-UBBC tỉnh ngày 19-4-2021 về...
LÀO CAI: DÂN CHỦ, CÔNG KHAI KHI ĐÓNG GÓP Ý KIẾN CHO NGƯỜI ỨNG CỬ

LÀO CAI: DÂN CHỦ, CÔNG KHAI KHI ĐÓNG GÓP Ý KIẾN CHO NGƯỜI ỨNG CỬ

ĐẮK LẮK BÀN GIAO DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH, NHIỆM KỲ 2021 – 2026

ĐẮK LẮK BÀN GIAO DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH, NHIỆM KỲ 2021 – 2026

TP. Đồng Hới: Bàn giao danh sách chính thức những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026

TP. Đồng Hới: Bàn giao danh sách chính thức những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026

LÀO CAI: BÀN GIAO DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HĐND TỈNH NHIỆM KỲ 2021-2026

LÀO CAI: BÀN GIAO DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HĐND TỈNH NHIỆM KỲ 2021-2026

Thượng tướng Võ Trọng Việt rút khỏi danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội

Thượng tướng Võ Trọng Việt rút khỏi danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội

Đẩy mạnh tuyên truyền để người dân biết và lựa chọn người xứng đáng vào Quốc hội và HĐND các cấp

Đẩy mạnh tuyên truyền để người dân biết và lựa chọn người xứng đáng vào Quốc hội và HĐND các cấp

ĐẮK LẮK: BÀN GIAO DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐBQH KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH, NHIỆM KỲ 2021 – 2026

ĐẮK LẮK: BÀN GIAO DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐBQH KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH, NHIỆM KỲ 2021 – 2026

Nơi ứng cử đại biểu Quốc hội của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Nơi ứng cử đại biểu Quốc hội của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Đắk Lắk bàn giao hồ sơ 11 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Đắk Lắk bàn giao hồ sơ 11 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Bốn nhân sự được Trung ương giới thiệu về ứng cử ĐBQH tại Thái Bình

Bốn nhân sự được Trung ương giới thiệu về ứng cử ĐBQH tại Thái Bình

Cà Mau chốt danh sách 10 người ứng cử đại biểu Quốc hội

Cà Mau chốt danh sách 10 người ứng cử đại biểu Quốc hội

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung ứng cử đại biểu Quốc hội tại Thanh Hóa

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung ứng cử đại biểu Quốc hội tại Thanh Hóa

Thủ tướng Phạm Minh Chính ứng cử đại biểu Quốc hội ở Cần Thơ

Thủ tướng Phạm Minh Chính ứng cử đại biểu Quốc hội ở Cần Thơ

Thủ tướng Phạm Minh Chính ứng cử đại biểu Quốc hội tại Cần Thơ

Thủ tướng Phạm Minh Chính ứng cử đại biểu Quốc hội tại Cần Thơ

THẨM QUYỀN VÀ TRỌNG TRÁCH CỦA ĐẠI BIỂU DÂN CỬ

Bầu cử Quốc hội và HĐND: Không được dùng tiền để lôi kéo, mua chuộc cử tri

Bầu cử Quốc hội và HĐND: Không được dùng tiền để lôi kéo, mua chuộc cử tri

Ba người được Trung ương giới thiệu ứng cử ĐBQH tại tỉnh Nam Định là ai?

Ba người được Trung ương giới thiệu ứng cử ĐBQH tại tỉnh Nam Định là ai?

BÀN GIAO DANH SÁCH NGƯỜI ỨNG CỬ ĐBQH KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH BẮC GIANG KHÓA XIX, NHIỆM KỲ 2021 - 2026

BÀN GIAO DANH SÁCH NGƯỜI ỨNG CỬ ĐBQH KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH BẮC GIANG KHÓA XIX, NHIỆM KỲ 2021 - 2026

Bình Định: Bàn giao danh sách người ứng cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh khóa XIII

Bình Định: Bàn giao danh sách người ứng cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh khóa XIII

Công tâm lựa chọn người ứng cử thực sự xứng đáng

Công tâm lựa chọn người ứng cử thực sự xứng đáng

Thanh Hóa có 160 người ứng cử ĐBQH và HĐND nhiệm kỳ 2021 – 2026

Thanh Hóa có 160 người ứng cử ĐBQH và HĐND nhiệm kỳ 2021 – 2026

KHÁNH HÒA: BÀN GIAO DANH SÁCH CHÍNH THỨC ỨNG VIÊN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH

KHÁNH HÒA: BÀN GIAO DANH SÁCH CHÍNH THỨC ỨNG VIÊN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH

CHIA SẺ KINH NGHIỆM TIẾP XÚC CỬ TRI, VẬN ĐỘNG BẦU CỬ

CHIA SẺ KINH NGHIỆM TIẾP XÚC CỬ TRI, VẬN ĐỘNG BẦU CỬ

KON TUM: ĐẨY MẠNH TUYÊN TRUYỀN BẦU CỬ VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ

KON TUM: ĐẨY MẠNH TUYÊN TRUYỀN BẦU CỬ VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ