Chủ tịch Quốc hội làm việc với Thường trực Ủy ban Kinh tế, Ủy ban Khoa học - Công nghệ và Môi trường

Chủ tịch Quốc hội làm việc với Thường trực Ủy ban Kinh tế, Ủy ban Khoa học - Công nghệ và Môi trường

Ngày 28- 4, tại Nhà Quốc hội (QH), Chủ tịch QH Vương Đình Huệ chủ trì buổi làm việc với Thường trực Ủy ban...
Chủ tịch Quốc hội làm việc với Ủy ban Kinh tế

Chủ tịch Quốc hội làm việc với Ủy ban Kinh tế

Khai mạc Phiên họp thứ 55, Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Khai mạc Phiên họp thứ 55, Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Thường vụ Quốc hội khai mạc phiên họp thứ 55, xem xét điều chỉnh địa giới hành chính tại một số địa phương

Thường vụ Quốc hội khai mạc phiên họp thứ 55, xem xét điều chỉnh địa giới hành chính tại một số địa phương

Chủ tịch Quốc hội làm việc với Ủy ban về các vấn đề Xã hội và Ủy ban Pháp luật

Chủ tịch Quốc hội làm việc với Ủy ban về các vấn đề Xã hội và Ủy ban Pháp luật

Chủ tịch Quốc hội: Phải mang hơi thở cuộc sống vào từng dự án luật

Chủ tịch Quốc hội: Phải mang hơi thở cuộc sống vào từng dự án luật

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ làm việc với Ủy ban về các vấn đề Xã hội và Ủy ban Pháp luật

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ làm việc với Ủy ban về các vấn đề Xã hội và Ủy ban Pháp luật

Quan tâm đến khía cạnh xã hội trong các vấn đề kinh tế và tính kinh tế trong các chính sách xã hội

Quan tâm đến khía cạnh xã hội trong các vấn đề kinh tế và tính kinh tế trong các chính sách xã hội

Chủ tịch Quốc hội làm việc với một số Ủy ban của Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội làm việc với một số Ủy ban của Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội làm việc với các Ủy ban của Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội làm việc với các Ủy ban của Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ làm việc với Ủy ban về các vấn đề Xã hội và Ủy ban Pháp luật

Chủ tịch Quốc hội làm việc với Ủy ban về các vấn đề Xã hội và Ủy ban Pháp luật

Chủ tịch Quốc hội làm việc với Ủy ban về các vấn đề Xã hội và Ủy ban Pháp luật

Nâng cao hiệu quả công tác xây dựng pháp luật về quốc phòng, an ninh

Nâng cao hiệu quả công tác xây dựng pháp luật về quốc phòng, an ninh

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ làm việc với Ủy ban Quốc phòng và An ninh

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ làm việc với Ủy ban Quốc phòng và An ninh

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ làm việc với Ủy ban Quốc phòng và An ninh

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ làm việc với Ủy ban Quốc phòng và An ninh

Chủ tịch Quốc hội mong các đại biểu lực lượng vũ trang đóng góp tâm huyết

Chủ tịch Quốc hội mong các đại biểu lực lượng vũ trang đóng góp tâm huyết

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI VƯƠNG ĐÌNH HUỆ LÀM VIỆC VỚI ỦY BAN QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH CỦA QUỐC HỘI

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI VƯƠNG ĐÌNH HUỆ LÀM VIỆC VỚI ỦY BAN QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH CỦA QUỐC HỘI

Chủ tịch Quốc hội làm việc với UB Quốc phòng và An ninh

Chủ tịch Quốc hội làm việc với UB Quốc phòng và An ninh

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ làm việc với Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ làm việc với Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ làm việc với Ủy ban Quốc phòng và An ninh

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ làm việc với Ủy ban Quốc phòng và An ninh

Chủ tịch Quốc hội: Xây dựng pháp luật phải có kế hoạch và tầm nhìn xa

Chủ tịch Quốc hội: Xây dựng pháp luật phải có kế hoạch và tầm nhìn xa

CÁC KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁM SÁT VÀ HƯỚNG DẪN HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

CÁC KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁM SÁT VÀ HƯỚNG DẪN HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Xây dựng pháp luật phải có tầm nhìn xa

Xây dựng pháp luật phải có tầm nhìn xa

Hàng năm nên định kỳ tổ chức 'Diễn đàn văn hóa Việt Nam'

Hàng năm nên định kỳ tổ chức 'Diễn đàn văn hóa Việt Nam'

Lĩnh vực nào, ngành nào cũng gắn với văn hóa

Lĩnh vực nào, ngành nào cũng gắn với văn hóa

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Chương trình xây dựng luật phải có tầm nhìn xa

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Chương trình xây dựng luật phải có tầm nhìn xa

Chủ tịch Quốc hội làm việc với Ủy ban Tài chính Ngân sách

Chủ tịch Quốc hội làm việc với Ủy ban Tài chính Ngân sách

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Phải giám sát vấn đề nóng, yêu cầu giải trình

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Phải giám sát vấn đề nóng, yêu cầu giải trình

Chủ tịch Quốc hội đề nghị tổ chức định kỳ 'Diễn đàn văn hóa Việt Nam' để lắng nghe, kết tinh trí tuệ bên trong và bên ngoài

Chủ tịch Quốc hội đề nghị tổ chức định kỳ 'Diễn đàn văn hóa Việt Nam' để lắng nghe, kết tinh trí tuệ bên trong và bên ngoài

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Văn hóa và xã hội có tính tương hỗ

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Văn hóa và xã hội có tính tương hỗ

Siết chặt kỷ cương lập pháp với mục tiêu kiến tạo để phát triển

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI VƯƠNG ĐÌNH HUỆ LÀM VIỆC VỚI THƯỜNG TRỰC ỦY BAN VĂN HÓA, GIÁO DỤC, THANH NIÊN, THIẾU NIÊN VÀ NHI ĐỒNG.

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI VƯƠNG ĐÌNH HUỆ LÀM VIỆC VỚI THƯỜNG TRỰC ỦY BAN VĂN HÓA, GIÁO DỤC, THANH NIÊN, THIẾU NIÊN VÀ NHI ĐỒNG.

Chủ tịch Quốc hội làm việc với Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng

Chủ tịch Quốc hội làm việc với Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng

ĐỀ XUẤT BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG VÀ KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG ĐBQH CHO CẢ NHIỆM KỲ

ĐỀ XUẤT BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG VÀ KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG ĐBQH CHO CẢ NHIỆM KỲ