Mang không gian hát bội đến gần sinh viên

Mang không gian hát bội đến gần sinh viên

Chương trình trải nghiệm nghệ thuật sân khấu 'Về nghe hát bội' vừa được tổ chức bởi Đoàn – Hội khoa Báo chí...