Clip: Dùng kìm giật phăng răng nanh hổ dữ

Người đàn ông dùng kìm giật phăng chiếc răng nanh của con hổ khiến nó đau đớn.