Phòng gym cho cụ ông trên 60 tuổi ở Trung Quốc

Phòng gym cho cụ ông trên 60 tuổi ở Trung Quốc

Phòng tập này đã hoạt động gần 40 năm, ngay cả trong thời gian giãn cách xã hội do dịch Covid-19. Phòng tập...
Cây xoài 'thần kỳ' của cụ ông 80 tuổi có 300 giống quả

Cây xoài 'thần kỳ' của cụ ông 80 tuổi có 300 giống quả