Đà Nẵng: Truy tìm kẻ xúc phạm miếu thờ

Đà Nẵng: Truy tìm kẻ xúc phạm miếu thờ

Miếu thờ ít người đi qua đã bị đập phá, chính quyền phường Thạch Thang đang cử lực lượng truy tìm.