Về Nghi Xuân xem 'dân quân tóc dài' biểu diễn kỹ năng chiến đấu

Về Nghi Xuân xem 'dân quân tóc dài' biểu diễn kỹ năng chiến đấu

Hàng trăm chiến sỹ dân quân huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) đã trình diễn thuần thục các kỹ năng chiến đấu.