Ăn mặc lố lăng ngoài đường bao lần giới trẻ gây bức xúc

Ăn mặc lố lăng ngoài đường bao lần giới trẻ gây bức xúc

Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn nhưng trên MXH đã xuất hiện khá nhiều hình ảnh ăn mặc không đúng chuẩn...