Những yếu tố tạo nên sức hút của Samsung Galaxy A72 tại Việt Nam

Những yếu tố tạo nên sức hút của Samsung Galaxy A72 tại Việt Nam

Samsung Galaxy A72 có giá bán 11,49 triệu đồng ở thị trường Việt Nam. Đoạn clip dưới đây sẽ lý giải những...