CỬ TRI MONG MUỐN QUAN TÂM VÙNG DÂN TỘC BÌNH THUẬN

CỬ TRI MONG MUỐN QUAN TÂM VÙNG DÂN TỘC BÌNH THUẬN

Cần quan tâm vùng dân tộc, vùng khó khăn là ý kiến của cử tri xã Phú Lạc và xã Phong Phú trong buổi tiếp...
QUẢNG NGÃI: CỬ TRI ĐẶT NHIỀU KỲ VỌNG VÀO NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ

QUẢNG NGÃI: CỬ TRI ĐẶT NHIỀU KỲ VỌNG VÀO NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ

THÁI NGUYÊN: TIẾP XÚC CỬ TRI VẬN ĐỘNG BẦU CỬ BẰNG HÌNH THỨC TRỰC TUYẾN

THÁI NGUYÊN: TIẾP XÚC CỬ TRI VẬN ĐỘNG BẦU CỬ BẰNG HÌNH THỨC TRỰC TUYẾN

Lịch tiếp xúc cử tri vận động bầu cử

Lịch tiếp xúc cử tri vận động bầu cử

GIA LAI SẴN SÀNG CHO NGÀY HỘI LỚN

GIA LAI SẴN SÀNG CHO NGÀY HỘI LỚN

Xác định người trúng cử Đại biểu Quốc hội, Đại biểu HĐND các cấp thế nào?

Xác định người trúng cử Đại biểu Quốc hội, Đại biểu HĐND các cấp thế nào?

Trách nhiệm tổ chức để người ứng cử thực hiện vận động bầu cử

Trách nhiệm tổ chức để người ứng cử thực hiện vận động bầu cử

Xác định người trúng cử Đại biểu Quốc hội, Đại biểu HĐND các cấp như thế nào?

Xác định người trúng cử Đại biểu Quốc hội, Đại biểu HĐND các cấp như thế nào?

Quy định về bình đẳng trong bầu cử

Quy định về bình đẳng trong bầu cử

Lễ khai mạc cuộc bầu cử được tổ chức như thế nào?

CÁC ỨNG CỬ VIÊN ĐBQH QUẢNG TRỊ VẬN ĐỘNG BẦU CỬ

CÁC ỨNG CỬ VIÊN ĐBQH QUẢNG TRỊ VẬN ĐỘNG BẦU CỬ

Hôm nay, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh thực hiện vận động bầu cử

Hôm nay, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh thực hiện vận động bầu cử

Phiếu bầu cử như thế nào là không hợp lệ?

Phiếu bầu cử như thế nào là không hợp lệ?

Quảng Ninh: Bàn giao tài liệu và phiếu bầu cho các Ban bầu cử

Quảng Ninh: Bàn giao tài liệu và phiếu bầu cho các Ban bầu cử

Hình thức và các bước tiến hành hoạt động tiếp xúc cử tri trong vận động bầu cử

Hình thức và các bước tiến hành hoạt động tiếp xúc cử tri trong vận động bầu cử

Tích cực chuẩn bị các điều kiện phục vụ tốt cuộc bầu cử

Tổ bầu cử được nhận bàn giao các loại tài liệu, vật tư nào để sử dụng trong công tác bầu cử?

Tổ bầu cử được nhận bàn giao các loại tài liệu, vật tư nào để sử dụng trong công tác bầu cử?

Biên bản tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội gồm những nội dung gì?

Biên bản tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội gồm những nội dung gì?

Bầu cử thêm là gì? Việc bầu cử thêm được thực hiện như thế nào?

Bầu cử thêm là gì? Việc bầu cử thêm được thực hiện như thế nào?

Nguyên tắc xác định người trúng cử được quy định như thế nào?

Nguyên tắc xác định người trúng cử được quy định như thế nào?

Những phiếu bầu cử nào là phiếu không hợp lệ?

Những phiếu bầu cử nào là phiếu không hợp lệ?

Những phiếu bầu cử nào là phiếu bầu cử hợp lệ?

Những phiếu bầu cử nào là phiếu bầu cử hợp lệ?