Thiếu vắng cổ động viên, Liverpool ảnh hưởng nặng nề

Liverpool là đội bóng bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi sự thiếu vắng của đám đông cổ động viên trên các khán đài…
Liverpool - Real Madrid: Bại binh phục hận

Liverpool - Real Madrid: Bại binh phục hận