Ông Phạm Văn Lũy làm Phó Chủ tịch huyện Bình Chánh

Ông Phạm Văn Lũy làm Phó Chủ tịch huyện Bình Chánh

Nguyên Phó Chủ tịch HĐND huyện Bình Chánh Phạm Văn Lũy vừa được UBND TPHCM phê chuẩn kết quả bầu giữ chức...
Ông Phạm Văn Lũy làm Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh

Ông Phạm Văn Lũy làm Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh