Độc đáo quán cà phê chứa cả khu vườn bay giữa không trung

Độc đáo quán cà phê chứa cả khu vườn bay giữa không trung

Bằng nghệ thuật sắp đặt tài tình, khu vườn bay lượn giữa không trung trong quán cà phê mang đến không gian...