Ông Đoàn Ngọc Hải đòi 106 triệu đồng, thành phố Châu Đốc đã trả lại

Ông Đoàn Ngọc Hải đòi 106 triệu đồng, thành phố Châu Đốc đã trả lại

Sau khi ông Đoàn Ngọc Hải viết trên mạng xã hội đòi lại 106 triệu ủng hộ xây nhà cho hộ nghèo, thành phố...