Lý do bất ngờ khiến Trái đất có thể nặng thêm 5.000 tấn mỗi năm

Lý do bất ngờ khiến Trái đất có thể nặng thêm 5.000 tấn mỗi năm

Theo một nghiên cứu mới đây, Trái Đất có thể đang ngày càng nặng thêm mỗi năm do bụi vũ trụ rơi xuống.
Hơn 5.000 tấn bụi rơi xuống Trái đất mỗi năm

Hơn 5.000 tấn bụi rơi xuống Trái đất mỗi năm