'Trở về giữa yêu thương' phần 2, tập 37: Ông Phương khóc thương con

'Trở về giữa yêu thương' phần 2, tập 37: Ông Phương khóc thương con

Nhìn con bên giường bệnh, ông Phương đau lòng và thừa nhận từ trước đến nay chưa hiểu con. Giờ đây, ông chỉ...