NSX Janet Ngo thực hiện phát triển văn hóa nghệ thuật Việt Nam bằng dự án Trưng Vương

NSX Janet Ngo thực hiện phát triển văn hóa nghệ thuật Việt Nam bằng dự án Trưng Vương

Xóa đi định nghĩa 'sản phẩm giải trí mì ăn liền', NSX Janet Ngo - giám đốc điều hành dự án Trưng Vương...