Bắt được cá sấu khổng lồ gần 4m, mổ bụng phát hiện điều kinh khiếp

Bắt được cá sấu khổng lồ gần 4m, mổ bụng phát hiện điều kinh khiếp

Sau khi mổ bụng con cá sấu, người ta phát hiện trong đó chứa 1 vỏ đạn, một chiếc bugi, số lượng lớn mai...