Cần xử lý nghiêm việc khai thác đất trái phép tại Bình Xuyên (Vĩnh Phúc)

Cần xử lý nghiêm việc khai thác đất trái phép tại Bình Xuyên (Vĩnh Phúc)

Thời gian qua, tại bãi đổ bùn Ðồng Mong, thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên thuộc gói thầu CW02 của dự...