190 huyện đạt chuẩn nông thôn mới

190 huyện đạt chuẩn nông thôn mới

Theo thống kê của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tính đến cuối tháng 4-2021, cả nước có...
Vĩnh Phúc: 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới

Vĩnh Phúc: 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới

Quảng Ninh: 14 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao

Quảng Ninh: 14 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao

Đổi thay vùng quê An Bình

Đổi thay vùng quê An Bình

Đề nghị xét công nhận huyện Hương Sơn đạt chuẩn Nông thôn mới

Đề nghị xét công nhận huyện Hương Sơn đạt chuẩn Nông thôn mới

Xã Tam Phước đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

Khó khăn trong xây dựng NTM nâng cao ở Nam Trực

Khó khăn trong xây dựng NTM nâng cao ở Nam Trực

Ðẩy mạnh hiệu quả xây dựng nông thôn mới

Ðẩy mạnh hiệu quả xây dựng nông thôn mới

Huy động gần 233 tỷ đồng thực hiện tiêu chí Giao thông

Huy động gần 233 tỷ đồng thực hiện tiêu chí Giao thông

Xã biên giới đầu tiên ở Đắk Lắk đạt chuẩn nông thôn mới

Xã biên giới đầu tiên ở Đắk Lắk đạt chuẩn nông thôn mới

Xã Xuyên Mộc đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

Xã Xuyên Mộc đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

Hà Nội: Sau khi đạt chuẩn nông thôn mới, huyện Thạch Thất đặt mục tiêu không còn hộ nghèo đến năm 2025

Hà Nội: Sau khi đạt chuẩn nông thôn mới, huyện Thạch Thất đặt mục tiêu không còn hộ nghèo đến năm 2025

Thạch Thất đón nhận Bằng công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới

Hà Nam: 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới

Hà Nam: 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới

Trao quyết định công nhận xã Hòa Hội đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020

Trao quyết định công nhận xã Hòa Hội đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020

Xét công nhận 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

Lấy ý kiến đề nghị xét công nhận huyện Cẩm Xuyên đạt chuẩn NTM

Lấy ý kiến đề nghị xét công nhận huyện Cẩm Xuyên đạt chuẩn NTM

Xã đầu tiên của huyện Thạch Thành đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

Xã đầu tiên của huyện Thạch Thành đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao