HAGL và những cuộc cách mạng của Kiatisuk

HAGL và những cuộc cách mạng của Kiatisuk

Khi bầu Đức 'chiều tụi nhỏ' mang Kiatisuk về phố núi, có lẽ chính ông cũng không mường tượng HAGL lại nhanh...
'HAGL đã hay lại còn may'

'HAGL đã hay lại còn may'