Vốn cho ngành đường sắt: Cần phân cấp rõ ràng

Vốn cho ngành đường sắt: Cần phân cấp rõ ràng

Những ngày qua, câu chuyện vốn bảo trì cho ngành đường sắt tiếp tục 'nóng' trở lại. Đầu năm 2020, hàng...
Vì sao Bộ GTVT không giao vốn bảo trì cho VNR?

Vì sao Bộ GTVT không giao vốn bảo trì cho VNR?

Bộ GTVT 'sốt ruột' trước vướng mắc về giao vốn bảo trì đường sắt

Bộ GTVT 'sốt ruột' trước vướng mắc về giao vốn bảo trì đường sắt

Vì sao VNR phải vay tiền trả lương cho người lao động?

Vì sao VNR phải vay tiền trả lương cho người lao động?

Tháo gỡ 'rào cản' về cơ chế cho ngành đường sắt

Tháo gỡ 'rào cản' về cơ chế cho ngành đường sắt

Đảm bảo an toàn chạy tàu là ưu tiên số 1 trong khi chờ giao vốn bảo trì

Đảm bảo an toàn chạy tàu là ưu tiên số 1 trong khi chờ giao vốn bảo trì

Đường sắt Việt Nam nguy cơ phá sản: Bộ GTVT lý giải nguyên nhân 2.800 tỷ bị tắc

Đường sắt Việt Nam nguy cơ phá sản: Bộ GTVT lý giải nguyên nhân 2.800 tỷ bị tắc

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam kêu cứu, Bộ GTVT nói gì?

Thấy gì từ việc Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam 'tố' bị 'đẩy đến đường cùng'?

Thấy gì từ việc Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam 'tố' bị 'đẩy đến đường cùng'?

Đợi giao vốn bảo trì đường sắt, 11.000 công nhân chờ lương

Đợi giao vốn bảo trì đường sắt, 11.000 công nhân chờ lương

Vì sao khoản ngân sách 2.800 tỷ đồng cho ngành đường sắt không thể giải ngân?

Vì sao khoản ngân sách 2.800 tỷ đồng cho ngành đường sắt không thể giải ngân?

Đường sắt lại nợ lương người lao động: Vướng ở đâu?

Đường sắt lại nợ lương người lao động: Vướng ở đâu?

Tổng Công ty Đường sắt 'cầu cứu' Thủ tướng

Tổng Công ty Đường sắt 'cầu cứu' Thủ tướng

Gỡ tình trạng 'tắc' kinh phí bảo trì

Gỡ tình trạng 'tắc' kinh phí bảo trì

Đường sắt đang lâm nguy?

Đường sắt đang lâm nguy?

Công ty đường sắt mượn xe, sổ đỏ nhân viên để vay ngân hàng

Công ty đường sắt mượn xe, sổ đỏ nhân viên để vay ngân hàng

Hơn 11.000 lao động bị nợ lương, Tổng công ty Đường sắt 'cầu cứu' Thủ tướng

Hơn 11.000 lao động bị nợ lương, Tổng công ty Đường sắt 'cầu cứu' Thủ tướng

VNR kêu cứu vì vướng mắc 'chậm' phân bố vốn bảo trì

VNR kêu cứu vì vướng mắc 'chậm' phân bố vốn bảo trì

Đường sắt Việt Nam nguy cơ phá sản vì bị 'đẩy đến bước đường cùng'

Đường sắt Việt Nam nguy cơ phá sản vì bị 'đẩy đến bước đường cùng'

Tắc tiền duy tu, sửa chữa hơn 1.800 cầu yếu: Nguy cơ tai nạn giao thông

Tắc tiền duy tu, sửa chữa hơn 1.800 cầu yếu: Nguy cơ tai nạn giao thông