Chuyện ở 'ngôi nhà' của hơn 500 sinh linh xấu số

Chuyện ở 'ngôi nhà' của hơn 500 sinh linh xấu số

Không chỉ lo quan tài cho người nghèo, anh Hiệp cùng các nhà hảo tâm còn bỏ tiền xây dựng nghĩa trang cho...
Vị doanh nhân của những cảnh đời 'chết không có quan tài'

Vị doanh nhân của những cảnh đời 'chết không có quan tài'