HAGL của bầu Đức: Đá thế... không ai chịu nổi

HAGL của bầu Đức: Đá thế... không ai chịu nổi

HAGL của bầu Đức san phẳng 5 'thành trì' liên tiếp, bay cao trên đỉnh V-League. Tuy nhiên, thầy trò...