Vinh dự, tự hào khi được đi bầu cử ở đảo Trường Sa

Vinh dự, tự hào khi được đi bầu cử ở đảo Trường Sa

Sáng ngày 23/5, toàn quân và dân trên đảo Trường Sa (huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa) phấn khởi đi thực...
Hạnh phúc bình dị ở Trường Sa

Hạnh phúc bình dị ở Trường Sa

Huyện đảo Trường Sa và 6 xã biên giới tỉnh Quảng Nam bầu cử sớm

Huyện đảo Trường Sa và 6 xã biên giới tỉnh Quảng Nam bầu cử sớm

Hôm nay, nhiều khu vực huyện đảo Trường Sa và 6 xã biên giới Quảng Nam bầu cử sớm

Hôm nay, nhiều khu vực huyện đảo Trường Sa và 6 xã biên giới Quảng Nam bầu cử sớm

Trường Sa có 20 khu vực tổ chức bầu cử sớm

Trường Sa có 20 khu vực tổ chức bầu cử sớm

20 điểm bỏ phiếu tại huyện đảo Trường Sa đã bầu cử sớm

20 điểm bỏ phiếu tại huyện đảo Trường Sa đã bầu cử sớm

Huyện đảo Trường Sa đã tiến hành bầu cử sớm

Huyện đảo Trường Sa đã tiến hành bầu cử sớm

Huyện đảo Trường Sa đã sẵn sàng cho bầu cử sớm vào ngày 16/5

Huyện đảo Trường Sa đã sẵn sàng cho bầu cử sớm vào ngày 16/5

Kỳ 2: Thiêng liêng lá phiếu nơi đầu sóng

Ký sự Trường Sa: Những lá phiếu nơi đầu sóng

Ký sự Trường Sa: Những lá phiếu nơi đầu sóng

Cử tri huyện đảo Trường Sa nô nức trước ngày bầu cử sớm

Cử tri huyện đảo Trường Sa nô nức trước ngày bầu cử sớm

Bầu cử QH và HĐND: Huyện đảo Trường Sa hướng tới 'Ngày hội non sông'

Bầu cử QH và HĐND: Huyện đảo Trường Sa hướng tới 'Ngày hội non sông'

Quân, dân Trường Sa sẵn sàng cho ngày bầu cử

Quân, dân Trường Sa sẵn sàng cho ngày bầu cử

Khánh Hòa được tổ chức bầu cử sớm tại 20 khu vực điểm đảo Trường Sa

Khánh Hòa được tổ chức bầu cử sớm tại 20 khu vực điểm đảo Trường Sa

Huyện đảo Trường Sa sẽ bầu cử sớm tại 20 khu vực bỏ phiếu

Huyện đảo Trường Sa sẽ bầu cử sớm tại 20 khu vực bỏ phiếu

Huyện đảo Trường Sa sẽ tổ chức bầu cử sớm tại 20 khu vực bỏ phiếu

Một số khu vực bỏ phiếu tại Trường Sa sẽ bầu cử sớm 7 ngày

Một số khu vực bỏ phiếu tại Trường Sa sẽ bầu cử sớm 7 ngày

KHÁNH HÒA: HUYỆN ĐẢO TRƯỜNG SA SẴN SÀNG CHO NGÀY BẦU CỬ

KHÁNH HÒA: HUYỆN ĐẢO TRƯỜNG SA SẴN SÀNG CHO NGÀY BẦU CỬ

Lễ dâng hương kỷ niệm 46 năm Giải phóng Trường Sa

Lễ dâng hương kỷ niệm 46 năm Giải phóng Trường Sa

Cho phép bầu cử sớm một số khu vực bỏ phiếu tại Trường Sa

Cho phép bầu cử sớm một số khu vực bỏ phiếu tại Trường Sa

Cho phép bầu cử sớm ở Trường Sa

Cho phép bầu cử sớm ở Trường Sa

Trường Sa sẵn sàng cho ngày bầu cử

KHÁNH HÒA: HUYỆN ĐẢO TRƯỜNG SA SẴN SÀNG CHO NGÀY BẦU CỬ

Đoàn Công tác Tổng cục Chính trị thăm, kiểm tra huyện đảo Trường Sa và nhà giàn DK1 năm 2021

Đoàn Công tác Tổng cục Chính trị thăm, kiểm tra huyện đảo Trường Sa và nhà giàn DK1 năm 2021

Quân và dân trên đảo Trường Sa đã sẵn sàng cho ngày hội bầu cử

Quân và dân trên đảo Trường Sa đã sẵn sàng cho ngày hội bầu cử

Đoàn công tác Bộ Tổng Tham mưu thăm, kiểm tra tại huyện đảo Trường Sa và nhà giàn DK1

Đoàn công tác Bộ Tổng Tham mưu thăm, kiểm tra tại huyện đảo Trường Sa và nhà giàn DK1

Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại thị trấn Trường Sa

Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại thị trấn Trường Sa