Cá sấu xuất hiện tràn lan ở Florida

Cá sấu xuất hiện tràn lan ở Florida

Đầu mùa mưa ở bang Florida, Mỹ báo hiệu mùa sinh sản của loài cá sấu. Cư dân có thể dễ dàng bắt gặp chúng ở...