Vinh Râu vận dụng văn học mỗi khi cãi nhau với vợ

Vinh Râu vận dụng văn học mỗi khi cãi nhau với vợ

Đối với Vinh Râu, những lời ngọt ngào dành cho vợ lại được thể hiện theo một cách khác tại Tâm đầu ý hợp.
Đạo diễn Võ Thanh Hòa cãi nhau với vợ vì quên ngày cưới

Đạo diễn Võ Thanh Hòa cãi nhau với vợ vì quên ngày cưới