16 người bị khởi tố vì giúp cán bộ 'bẫy' ngân hàng

16 người bị khởi tố vì giúp cán bộ 'bẫy' ngân hàng

16 người dân ở huyện Đắk Song (Đắk Nông) bị khởi tố về hành vi giúp sức cho cán bộ Phòng Tài nguyên môi...
Để cấp dưới trình nhiều hồ sơ giả, Phó Chủ tịch huyện ở Đắk Nông bị khởi tố

Để cấp dưới trình nhiều hồ sơ giả, Phó Chủ tịch huyện ở Đắk Nông bị khởi tố

Vụ nguyên Phó Chủ tịch huyện 'dính' vòng lao lý: Đã khởi tố 5 cán bộ và 16 người dân

Vụ nguyên Phó Chủ tịch huyện 'dính' vòng lao lý: Đã khởi tố 5 cán bộ và 16 người dân

Nguyên phó chủ tịch huyện bị khởi tố vì ký giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trái quy định

Nguyên phó chủ tịch huyện bị khởi tố vì ký giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trái quy định

Đắk Nông: Phó Chủ tịch huyện cấp 26 sổ đỏ 'khống' bị cách chức, khởi tố

Đắk Nông: Phó Chủ tịch huyện cấp 26 sổ đỏ 'khống' bị cách chức, khởi tố

Tình tiết mới vụ nguyên phó chủ tịch huyện ở Đắk Nông bị khởi tố

Tình tiết mới vụ nguyên phó chủ tịch huyện ở Đắk Nông bị khởi tố

Những ai liên quan đến sai phạm của cựu Phó Chủ tịch huyện vừa bị khởi tố?

Những ai liên quan đến sai phạm của cựu Phó Chủ tịch huyện vừa bị khởi tố?

Nguyên phó chủ tịch huyện bị khởi tố làm ngược kết luận UBKT Trung ương như thế nào?

Nguyên phó chủ tịch huyện bị khởi tố làm ngược kết luận UBKT Trung ương như thế nào?

Nguyên PCT huyện Đắk Song bị khởi tố: Điểm quan lớn 'ăn đất' mất ghế

Đắk Nông: Khởi tố nguyên Phó chủ tịch huyện Đắk Song

Đắk Nông: Khởi tố nguyên Phó chủ tịch huyện Đắk Song

Khởi tố nguyên Phó Chủ tịch huyện có nhiều sai phạm trong quản lý đất đai

Khởi tố nguyên Phó Chủ tịch huyện có nhiều sai phạm trong quản lý đất đai

Tin nóng ngày 12/4: Công an giả 'mếu mặt' khi gặp công an thật

Tin nóng ngày 12/4: Công an giả 'mếu mặt' khi gặp công an thật

Khởi tố nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Đắk Song

Khởi tố nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Đắk Song

Phê chuẩn khởi tố nguyên Phó chủ tịch UBND huyện Đắk Song

Phê chuẩn khởi tố nguyên Phó chủ tịch UBND huyện Đắk Song

Giao đất, giao rừng không đúng, nguyên Phó Chủ tịch huyện bị khởi tố

Giao đất, giao rừng không đúng, nguyên Phó Chủ tịch huyện bị khởi tố

Khởi tố nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện vì thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng

Khởi tố nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện vì thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng

Vì sao nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Đắk Song bị khởi tố?

Vì sao nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Đắk Song bị khởi tố?

Nguyên phó chủ tịch huyện bị khởi tố vì thiếu trách nhiệm

Nguyên phó chủ tịch huyện bị khởi tố vì thiếu trách nhiệm

Nguyên Phó Chủ tịch huyện bị khởi tố vì cấp đất, giao đất sai

Nguyên Phó Chủ tịch huyện bị khởi tố vì cấp đất, giao đất sai

'Ăn đất', nguyên phó chủ tịch huyện bị khởi tố

'Ăn đất', nguyên phó chủ tịch huyện bị khởi tố

Đắk Nông: Khởi tố nguyên Phó Chủ tịch huyện Đắk Song

Đắk Nông: Khởi tố nguyên Phó Chủ tịch huyện Đắk Song

Khởi tố nguyên Phó Chủ tịch huyện liên quan đến sai phạm đất đai

Khởi tố nguyên Phó Chủ tịch huyện liên quan đến sai phạm đất đai

Khởi tố nguyên Phó Chủ tịch huyện vì thiếu trách nhiệm

Khởi tố nguyên Phó Chủ tịch huyện vì thiếu trách nhiệm

Nguyên Phó Chủ tịch huyện bị khởi tố vì cấp đất sai quy định

Nguyên Phó Chủ tịch huyện bị khởi tố vì cấp đất sai quy định

Giao đất sai luật, nguyên phó chủ tịch huyện bị khởi tố

Giao đất sai luật, nguyên phó chủ tịch huyện bị khởi tố

Khởi tố nguyên Phó chủ tịch UBND huyện Đắk Song

Khởi tố nguyên Phó chủ tịch UBND huyện Đắk Song