Công trình xanh thân thiện môi trường

Công trình xanh thân thiện môi trường

Qua ba năm triển khai, hàng chục công trình về lắp đặt hệ thống năng lượng mặt trời tại các điểm trường,...