'Quả đắng' của 'hoa uất kim hương đen'

'Quả đắng' của 'hoa uất kim hương đen'

Khác hẳn với 'happy ending' trong tiểu thuyết 'Hoa uất kim hương đen' của nhà văn Pháp Alexandre Dumas,...